Εκεί που η ασφάλεια συναντά την μόδα

Όλα σε ένα

Δυνατότητες Έξυπνου Σπιτιού

Συμβατότητα PowerG

Διπλή επικοινωνία LTE και Wi-Fi

Ασφάλεια εσωτερικού χώρου

Wi-Fi & Networking

Ασφάλεια Εξωτερικού Χώρου

Αισθητήρες Περιβάλλοντος

Αυτοματισμοί σπιτιού (Επιλέξτε συμβατές συσκευές)

Συσκευές βίντεο ( Επιλέξτε συμβατές συσκευές)